Matrikkelen og matrikkellova

Matrikkelen er et register over eiendommer i Norge og inneholder blant annet de offisielle betegnelser på matrikkelenheter, bygninger, bruksenheter og adresser.

eiendomskart

Matrikkelen og matrikkellova

Matrikkelen er det offisielle registeret over fast eiendom i Norge. Registeret inneholder geografiske og andre opplysninger om den enkelte eiendommen med bygninger og boliger og tildelte veiadresser, blant annet gårds- og bruksnummer og opplysninger om eiendomsgrenser.

person peker på dokument

Opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

1. januar 2014 kom det nye regler for utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen.

hånd fyller ut skjema

Brev og prinsipputtalelser om matrikkelen

Brev og prinsipputtalelser om matrikkelen og matrikkelregelverket.

Aktuelt nå

Sjekk din eiendom på nettet

Nå kan du enkelt sjekke eiendomsinformasjon på nett. Den nye digitale grunnboken gjør det mulig å få innsyn i eiendomsinformasjon og sjekke heftelser på eiendom på nettsiden www.seeiendom.no.

Endringer i matrikkelforskriften fra 1. januar 2018

Endringene gjelder tilpasninger til ny eierseksjonslov.

Samfunnsøkonomisk analyse av organiseringen av eiendomsoppmålingen i Norge

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Menon Economics utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av organiseringen av eiendomsoppmålingen i Norge.

Ressurser

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo