Aktiviteter og samarbeid

om kart og eiendomsdata

På denne siden finner du pågående og tidligere prosjekter, samarbeid og arrangement vi er involvert i.

Samarbeid om bedre flyt og deling av geodata

Det er etablert et tverrsektorielt samhandlingsprosjekt for bedre flyt og gjenbruk av data om det bygde og naturgitte miljøet.

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen er et forum for relevante bransjeforeninger og myndigheter med interesse for samordning av ledninger og annen infrastruktur i grunnen.

Nasjonalt geodataråd

Nasjonalt geodataråd skal sikre et godt samarbeid mellom alle som forvalter og bruker geografisk informasjon.