Følgende har inngått intensjonsavtale og er partner i Forprosjekt Tverrsektorielt Samhandlingsprosjekt

 • Asplan Viak AS
 • Avinor AS
 • BA-Nettverket
 • buildingSMART Norge
 • Cad Quality AS
 • COWI AS
 • Digital-UMB
 • Energi Norge
 • Exxica as
 • Focus Software AS
 • Geomatikk AS
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Hjellnes Consult AS
 • Jernbaneverket
 • iBIM AS
 • Kartverket
 • KS-Bedrift
 • Miljøverndepartementet
 • Multiconsult AS
 • Norconsult AS
 • Norsk Vann
 • Norges Bygg- og Eiendomsforening
 • Norsk Eiendomsinformasjon AS
 • NTNU Geomatikk
 • Powel AS
 • Rambøll Norge AS
 • Rendra AS
 • Sandnes kommune
 • Skanska Norge AS
 • Statens vegvesen
 • Sweco Norge AS
 • Trondheim kommune
 • VA- og VVS produsentene – VVP
 • Vianova Systems AS