Elektronisk tinglysing og digitalisering

Fra 2016 skal de fleste former for dokumenter som kan tinglyses, kunne tinglyses elektronisk av enhver. Arbeidet med å få på plass både de tekniske løsningene og lovverket pågår.

Elektronisk tinglysing

Kartverket igangsatte i 2007 en pilotløsning for elektronisk tinglysing i samarbeid med noen banker og andre brukere, som innebærer at man kan sende inn enkle dokumenter for elektronisk tinglysing.

Diverse problemstillinger knyttet til dette arbeidet fremgår av rapport fra Røsegg-utvalget: Forslag til endringer i tinglysingsloven mv. for å tilrettelegge for elektronisk tinglysing.

Digitalisering

Kartverket har også igangsatt skanning av det manuelle gjenpartsarkivet for tinglyste dokumenter. Arkivet består av 5,5 km med permer og ca 1450 aktskuffer. Skanningen vil gjøre at Kartverket kan gi en enda raskere og bedre service overfor sine brukere.

Til toppen