Vedtatte endringer i tinglysingsforskriften m.v. gjeldende fra 1. januar 2011

Forskrift 22. desember 2010 om endringer i diverse tinglysingsforskrifter som følge av omorganisering av tinglysingsmyndigheten mv. (Lovdata)

Se også Kart- og planforskriften, spesifikasjon, tegneregler m.v.

Til toppen