Tinglysingsloven, matrikkelloven og geodataloven på engelsk

Tinglysingsloven (Land Registration Act), matrikkelloven (Cadastre Act) og geodataloven (Spatial Data Act) er oversatt til engelsk. Dette er ikke offisielle oversettelser men en fortolkning av den norske originalteksten og det er denne som skal brukes for juridiske avklaringer.

Lenkene nedenfor går til side på norsk, velg english øverst til høyre for engelsk versjon

 

Til toppen