25 millioner til planforskning

I februar er det søknadsfrist for forskningsmidler opp til 25 millioner kroner til prosjekter innen en bærekraftig samfunnsutvikling etter plan- og bygningsloven.

Det er forskningsrådet som på oppdrag fra KMD står for søknadsprosessen.

Fristen er 17. februar 2021.

Fullstendig utlysning:

Bakgrunn

KMD har satt av om lag 50 mill. kr. til neste generasjons planforskning for perioden fram til og med 2024. Forskningen skal bidra til å utvikle det kunnskapsgrunnlaget som må ligge til grunn for planlegging etter plan- og bygningsloven. Midlene forvaltes av Norges Forskningsråd og skal i sin helhet disponeres under DEMOS-programmet. Første utlysning ble lagt ut med frist i april 2019 (se Plannytt 1/19), og tre utvalgte prosjekter fikk til sammen 27 mill. kr. (se Plannytt 5/19).

Nå har Forskningsrådet besluttet å foreta en ny utlysning med sikte på å fange opp flere potensielle fagmiljøer og gode prosjektsøknader.

Kontaktpersoner 

Janike Harsheim (Forskningsrådet) og Koksvik Espen (KMD).

Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning (DEMOS)