Ny metode for kartlegging av universell utforming og tilgjengelighet i tettsteder

Kartverket har i samarbeid med kommuner kartlagt tilgjengelighet i sentrum av mange byer og tettsteder. Kommunene oppfordres til å registrere tilgjengelighet med nye og bedre kartleggingsmetoder.

Kartverket har i samarbeid med kommuner kartlagt tilgjengelighet i sentrum av mange byer og tettsteder. Kommunene oppfordres til å registrere tilgjengelighet med nye og bedre kartleggingsmetoder. En applikasjon for registrering av tilgjengelighet på nettbrett gjør nå arbeidet enklere.

150 steder er kartlagt de siste årene. Oslo, Stavanger, Eigersund og Sandnes var ivrige medspiller på årets registreringsrunde. Deltakerne i prosjektet ser om veisystem, parkering og inngangspartier i norske kommuner er i samsvar med kravene om universell utforming. Sentrumsområder i tillegg til friluftsområder har vært prioritert og fremover skal prosjektgruppen jobbe med transportplanlegging, tettstedsutvikling, folkehelse og privat bruk på mobil.

Statistikk for 2014 er tilgjengelig på Kartverkets hjemmesider. Regelmessige oppdateringer over flere år vil vise trender.

Tilgjengelighetskartlegging er organisert som et eget prosjekt i kartverket; "Geografisk informasjonssystem for innhenting og presentasjon av data om universell utforming". Prosjektet er en del av Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013.

Hvor finner jeg registreringene?
Registrert informasjon legges i kartklienten og data kan brukes med en gang i presentasjoner eller for andre formål. Enkel og klar symbolbruk gjør kartet forstålig for alle. For tiden ligger registrerte data på en egen WMS tjeneste hos Kartverket og etter hvert vil det bli bedre funksjonalitet med blant annet klikkbare bilder for hvert sted.

Tilgjengelighetskartlegging i Stavanger

Tilgjengelighetskartlegging i Stavanger sentrum. Skjermdump fra kartklienten på norgeskart.no.

 

Kontaktperson: Sven.Michaelis@kartverket.no

 

 


Til toppen