Årsrapporter 2011 fra pilotfylkene og ressurskommunene

Årsrapportene for 2011 fra pilotfylkene og ressurskommunene foreligger nå. Pilotfylkene og ressurskommunene er deltakere i Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner (tiltak K1) som drives av Miljøverndepartementet. Målet med rapportene å bidra til erfaringsutveksling og kunnskapsformidling om universell utforming.

Rapportene beskriver ressurskommunenes og pilotfylkenes aktiviteter i 2011. De inneholder blant annet presentasjoner av et forbildeprosjekt fra hver av dem.

Prosjektene varierer fra metodeutvikling og prosesserfaringer til eksempler på gjennomførte bygg og uteområder med høy bevissthet på universell utforming.

Her finnes også veiledningsmateriell og informasjonsstrategier som ressurskommunene og pilotfylkene har utarbeidet og tatt i bruk.

Eksemplene er illustrert med bilder og henvisninger.

Hensikten med tiltak K1 er å utvikle universell utforming som en strategi i regional og kommunal planlegging.

Årsrapportene viser hvordan ressurskommunene og pilotfylkene organiserer og evaluerer sitt eget arbeid som utviklingsaktører for universell utforming.

Oversikt over fylker og kommuner som deltar i det nasjonale utviklingsprosjektet (Klikk for større kart).

Oversikt over fylker og kommuner som deltar i det nasjonale utviklingsprosjektet (Klikk for større kart). (Miljøverndepartementet)

De 13 ressurskommunene og 8 pilotfylkene har særlig prioritert disse tema for perioden 2009-2013:

  • universell utforming i friluftsområder
  • universell utforming og kulturminnevern
  • universell utforming og attraktive sentrumsområder
  • universell utforming i reiseliv


Årsrapporter 2011 - Ressurskommunene

Årsrapporter 2011 - Pilotfylkene (alfabetisk rekkefølge)
Aust- Agder, Finnmark, parfylkene Hedmark/ Oppland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Rogaland og Østfold

  • Årsrapporter 2011 - Pilotfylkene (pdf - 7Mb)
  •  

    Årsrapporter 2010 (universell-utforming.miljo.no)

    Til toppen