Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Universell utforming i planlegging

Handlingsplanen for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming har særlig fokus på personer med nedsatt funksjonsevne. Gjennom handlingsplanen samles og styrkes innsatsen for økt tilgjengelighet til bygninger, utemiljø, produkter og andre viktige samfunnsområder.

Departementet arbeider for at økt tilgjengelighet gjennom universell utforming skal bedre tilgjengeligheten for alle og legger vekt på at dette kan oppnås gjennom planleggingen. Det er grunnleggende å oppnå likeverdige livsvilkår for personer med nedsatt funksjonsevne knyttet til syn, hørsel, bevegelse, forståelse og følsomhet for miljøpåvirkning.

Aktivitetene er fordelt mellom flere departementer: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har hovedansvaret. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet har ansvar for tilgjengelighet og universell utforming innen bolig- og bygningssektoren.

Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomfører tiltak for å styrke tilgjengelighet og universell utforming innen planlegging. Det gjelder blant annet gjennom plan- og bygningsloven, forskrift om konsekvensutredninger, rikspolitiske retningslinjer og nettverk av pilotkommuner for universell utforming.

Mange offentlige etater har egne nettsider om universell utforming innenfor sine fagområder:

Nytt om universell utforming fra Bufdir

Nasjonale utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner (K1 og K2)

Nasjonal kartlegging av universell utforming og tilgjengelighet

Kartverket har organisert prosjektet "Geografisk informasjonssystem for innhenting og presentasjon av data om universell utforming". Prosjektet er finansiert med midler fra tidligere MD og nåværende KMD og har vært en del av den nasjonale handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet fra 2009-2020.

Informasjon om prosjektet og tilgjengelighetskartlegging finnes på Kartverkets side om tilgjengelighet og universell utforming.

Dokumenter om universell utforming i planlegging

Planavdelingen, KMD

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Husbanken

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK)

 Andre

Til toppen