Nordisk planmyndighetsmøte

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hvert år møtes representanter for planmyndighetene i de fem nordiske landene. Til møtet lages det en årsrapport for hvert land med oversikt over viktigste aktiviteter.

Norges årsrapporter til Nordisk planmyndighetsmøte (pdf)