Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innsigelsesstatistikk 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet behandlet 35 innsigelsessaker i 2016. Kommunens vedtak ble godkjent i fjorten av sakene. I ti saker ble innsigelsene tatt delvis til følge. Innsigelsene ble tatt helt til følge i elleve av sakene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet behandler og gjør endelig vedtak av arealplaner der et statlig organ, fylkeskommunen, en nabokommune eller Sametinget har fremmet innsigelse, og det ikke er oppnådd enighet lokalt gjennom megling. Departementet mottar hvert år rundt 30 slike saker.

Utfallet i sakene som behandles i departementet har endret seg etter regjeringsskiftet i 2013, slik at kommunenes vedtak nå i større grad stadfestes. Etter regjeringsskiftet er innsigelsene tatt til følge i 20 prosent av sakene, delvis til følge i 30 prosent av sakene og ikke til følge i 50 prosent av sakene. Under forrige regjering (2005-2013) ble innsigelsene til sammenligning tatt til følge i 58 prosent av sakene, delvis til følge i 20 prosent av sakene og ikke til følge i 22 prosent av sakene.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for saker som ble avgjort i 2016 var 6,5 måneder. Det er ned fra 7 måneder i 2015, 9 måneder i 2014 og 11 måneder i 2012 og 2013.

Departementets avgjørelser i innsigelsessaker i perioden 2005–2016.

Departementets avgjørelser i innsigelsessaker i perioden 2005–2016.

Til toppen