Konsekvensutredninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ansvarlig for konsekvensutredningsregelverket for planer etter plan- og bygningsloven.

Konsekvensutredninger for planer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for regelverket om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven. Klima- og miljødepartementet er ansvarlig for kapittel 14 om tiltak og planer etter annet lovverk.

Forskrift om konsekvensutredninger for planer

Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven ble fastsatt ved kongelig resolusjon 19. desember 2014, og trådte i kraft den 1. januar 2015.

Europeisk samarbeid om konsekvensutredninger

Planavdelingen følger EUs ekspertgruppe om konsekvensutredninger.

Aktuelt nå

Veiledning om konsekvensutredninger

Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. januar 2015. Her finner du veiledning til forskriften.

Spørsmål og svar til forskrift om konsekvensutredninger

Etter at den nye forskriften ble iverksatt, har departementet fått flere spørsmål. Vi har laget svar på de vanligste spørsmålene som flere har stilt.

Veiledningsnotat - Planprogram og konsekvensutredning ved reguleringsplaner (kommentarutgave)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget et veiledningsnotat om planprogram og konsekvensutredning i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner. Veiledningen vil innarbeides i revidert reguleringsplanveileder som snart skal ferdigstilles.

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo