Konsekvensutredninger for planer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for regelverket om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven. Klima- og miljødepartementet er ansvarlig for kapittel 14 om tiltak og planer etter annet lovverk.

I Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ansvaret for regelverket om konsekvensutredninger for planer tillagt Planavdelingen/miljø- og samfunnsseksjonen. Porteføljen omfatter lov- og forskriftsutvikling, utarbeidelse av veiledere, veilednings- og foredragsvirksomhet og oppfølging og implementering av relevante EU-direktiv og FN Espoo-konvensjonen om planer med virkninger over landegrensene.

Ny forskrift om konsekvensutredning for planer