Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Internasjonalt regelverk og samarbeid om konsekvensutredninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet følger EUs ekspertgruppe om konsekvensutredninger.

EU-direktiver og europeisk samarbeid

Det er to EU-direktivene innenfor området konsekvensutredninger. Direktiv 2011/92/EU om vurdering av visse offentlige og private tiltaks virkninger for miljøet (EIA-direktivet). Direktivet ble revidert i 2014 (2014/52/EU). Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/42/EØF om vurdering av miljøvirkningene av visse planer og programmer (SEA-direktivet).

Klima- og miljødepartementet er ansvarlig for de to EU-direktivene. Både Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet deltar i EUs ekspertgruppe om konsekvensutredninger.  

FN-Espoo-konvensjonen

Klima- og miljødepartementet er ansvarlig for Espoo-konvensjonen, om konsekvensutredninger ved grenseoverskridende miljøvirkninger. Klima- og miljødepartementet er også ansvarlig for den tilhørende protokollen om miljøvurderinger av planer og programmer.

Til toppen