Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Konsekvensutredninger

Ny forskrift om konsekvensutredninger ble fastsatt i kongen i statsråd 21.juni 2017. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017.

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger er å klargjøre virkningene av planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Behandlingen av saker etter bestemmelsene skal bidra til at virkningene for miljø og samfunn blir tatt hensyn til når et tiltak planlegges og når det tas stilling til om tiltaket skal gjennomføres. Regelverket skal også sikre en åpen prosess slik at alle berørte parter blir hørt.

Den nye forskriften erstatter de to tidligere forskriftene om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover.  

Ny forskrift gjennomfører endringene i det reviderte EU-direktivet om miljøkonsekvensutredninger (direktiv 2014/52/EU), det såkalte EIA-direktivet, og også Direktiv 2001/42/EØF om vurdering av miljøvirkningene av visse planer og programmer, det såkalte SEA-direktivet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for regelverket om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven. Klima- og miljødepartementet er ansvarlig for kapittel 14 om tiltak og planer etter annet lovverk.

Forskrift om konsekvensutredninger (Lovdata)

Det er laget et veiledningsnotatet (kommentarutgave) som omhandler konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven etter ny forskrift om konsekvensutredninger som trådte i kraft 1. juli 2017.

Veiledningsnotat: Konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven 

Veileder: Når skal tiltak i vedlegg II konsekvensutredes? Vurdering etter § 10 i forskrift om konsekvensutredninger

Forskrift om konsekvensutredninger er oversatt til engelsk.

Regulations on impact assessments (pdf)

Established by Royal Decree of 21 June 2017 pursuant to Act of 27 June 2008 no. 71 relating to the Planning and the Processing of Building Applications (the Planning and Building Act). Enter into force from 1st of July 2017.

Til toppen