Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Veiledning om konsekvensutredninger

for planer etter plan- og bygningsloven

Veiledning til forskrift om konsekvensutredninger som trådte i kraft 1. juli 2017.

Det er publisert to veiledere om konsekvensutredninger i 2017. Den ene omhandler konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Den andre er en veileder for når tiltak etter vedlegg II skal konsekvensutredes, etter forskriften § 10. Veilederen til § 10 er utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet i fellesskap. Veilederne er i kommentarutgaver.  Det er også laget et veiledningsnotat om planprogram og konsekvensutredning i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner.

Andre veiledere om regelverket om konsekvensutredninger

Til toppen