Kunnskapsgrunnlaget i planlegging

Her kommer undersider med informasjon om planstatistikk, FoU, KU, ROS, det offentlige kartgrunnlaget og temakart.

Statistikk i plan

Statistikk om arealer og samfunn er en del av kunnskapsgrunnlaget i planlegging.

Konsekvensutredning av planer etter plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ansvarlig for regelverket om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven.

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige og kvalitetssikrede geodata som skal gi et nødvendig geografisk informasjonsgrunnlag for oppgaver etter plan- og bygningsloven.