2014 Nettverk for kommunal planlegging

12 .mai

Samordning og innsigelser

Hvordan kan planforum bidra til gode planprosesser og tidlig avklaring av ulike interesser?

Store etableringer i små kommuner

Plankompetanse

Statlig planlegging

Sektorinteresser i planleggingen

Til toppen