2017 Arbeidsseminar om planpraksis i sjøområdene i Bergen 23. februar

Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i samarbeid med Nofima arrangert arbeidsseminar om planpraksis i sjøområdene.

Program (pdf)

Innledning v/Kristin Nordli, planavdelingen KMD

Ann-Magnhild Solås, Nofima, Kystsoneplanlegging – Hva er forskerne opptatt av?

Solveig Skjei Knudtsen, prosjektleder, Fylkeskommunenes Akvakultursamarbeid (FAKS), Erfaringer med kommunenes planlegging i sjø, flerbruk versus énbruk relatert til akvakulturetableringer.

Presentasjon av planer i sjøområdene

Til toppen