2008 Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging

- ny pbl

6-7. oktober

Ny plandel med fokus på de nye elementene og det som berører kommunene  v/ Hans Jacob Neumann og Tom Hoel, MD 

Internettbaserte veiledere v/ Jan Hausken, MD

Ny SOSI - spesifikasjoner og kartframstilling v/ Kåre Kyrkjeeide, Statens kartverk

Arbeidet med statlige planretningslinjer for en geografisk differensiert strandsonepolitikk v/ Marit Tofte, MD

DN - veiledning i forbindelse med ny plandel v/ Erik Stabell, DN

RA - veiledning i forbindelse med ny plandel v/ Margrethe Tviberg, RA

Hva skjer fremover? v/ Liv Kirstine Mortensen og Hans Jacob Neumann

Hva trenger fylkeskommunene og fylkesmennene fra MD? v/ Trond Sundby, Sogn og Fjordane fylkeskommune