2009 Konferanse for opplæringsteamene - ny pbl

30. november

Åpning v/ Bjørn Casper Horgen, MD

Innspill fra fylkene

1. desember

Gjennomgang av veiledere og ulike tema

Gjennomgang av veiledere og ulike tema

Tema for summing dag 1 og dag 2

Hva gjør vi i 2010?  v/MD og KS

Gjennomgang av loven 25. februar Del 1    Del 2