2009 Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus

11. november

Innledning om behovet for dette seminaret og de ulike tema som er inkludert  og Oversikt v/ Terje Kaldager, Miljøverndepartementet

Bærekraftig mobilitet - kollektivtrafikkens rolle i  den regionale utviklingen i Oslo og Akershus v/ Tore Kåss, Ruter

Bærekraftig arealbruk – rett virksomhet på rett sted som utfordring v/ Njål Nore, Akershus Fylkeskommune

Utvikling av bærekraftig utbyggingsmønster i Oslo/Akershus? v/ Ole Petter Finess, Oslo kommune

Oslopakke 3 – innhold og prosess v/ Henrik Berg, Oslopakke 3

Hvordan kan vi planlegge for godstransport og logistikk? v/ Peter Austin, Oslo kommune