2009 Regionale planer for villreinfjella

midtveisseminar

7. desember

Hvorfor regionale planer for villreinfjellene?

Bærekraftig verdiskaping knyttet til villreinfjellene

 

Planarbeidet - rammer og erfaringer

 Erfaringer fra planprosessene

8. desember

Planarbeidet – utvalgte temaer