2009 Seminar om rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre

8-9. september

Handel og kjøpesenter som del av kommuneplanleggingen i Skedsmo v/ plansjef Andreas Bjørnnes, Skedsmo kommune

Byen som kjøpesenter, kjøpesenter som by v/ Peter Hemmersam, AHO

Handel i framtida, muligheter og behov i møtet mellom utviklere og den offentlige planlegginga v/ Harald Nilsen, Research Manager, Steen og Strøm

Framtidas byer – behov for kunnskap med mht kjøpesenterplanleggingen v/ Tor Medalen, Asplan Viak

Faglig tilnærming v/ Kathrine Strømmen, Trondheim kommune

Eksempel på bruk av modeller i praktisk planlegging v/ Paal Grini, Asplan Viak

Planprosess og kritiske faktorer i prosessene v/Erik Plathe, Asplan Viak

Utfordringer oppsummert av TØI v/ Jan Usterud Hansen

 

Erfaringer og behov i veiledningssammenheng – innspill fra fylkene

Vegvesenets roller etter forvaltningsreformen v/ Roar Midtbø Jensen, Leder for Plan- og eiendomsseksjonen, Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Fylkesmannens roller v/ Lars Olav Tjeldflaat, senioringeniør, Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Rogaland

Juridiske virkemidler v/ Regional planlegging etter ny plandel, regional planbestemmelse, rettssituasjon mht bransjestyring i kommunal arealplanlegging mv. Spesialrådgiver v/ Tom Hoel, Miljøverndepartementet

Analysemodell for varehandel i Tromsø