2010 Nettverk for regional planlegging

Regional utvikling, regional planlegging, by- og stedsutvikling - Henger det sammen?

16. juni

17. juni

18. juni

Plansmier i fokus