2010 Nettverkssamling for planveiledere og plankoordinatorer - ny pbl

Tirsdag 25. mai

Utveksling av erfaringer og gode eksempler

Plenum: Hva skjer – veiledere og erfaring

Verksteder:
 
A: Reguleringsplan

Oppsummering

B: Kommuneplanens arealdel

Oppsummering 1   Oppsummering 2

C: Juridiske utfordringer

Oppsummering

D: Kompetanseutfordringen

Organisert etterutdanningstilbud i regi av høgskole/universitet:

Oppsummering

 

Onsdag 26. mai

Plenum – erfaringer fra kommunene

Svar på spørsmål på gule lapper.