2010 Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging

Samhandling mellom kommunal og regional planlegging

Torsdag 11. november

Plenum – Kommunale og regionale planstrategier

Parallele sesjoner:
1. Kommunale planstrategier

2. Regionale planstrategier

Fredag 12. november

Plenum: