2010 Regionale planer for villreinfjella

28-29. oktober

Planutkast Hardangervidda v/ Ellen Korvald 
Kart: Yttergrenser Drøftingsutkast SOSI kodet

Planutkast Rondane/Sølnkletten v/ Astrid Alice Haug

Villreinkartene status: v/ Anders Mossing, Norsk Villreinsenter Nord og Sør

Planframdriften alle planområdene og økonomi v/ Kristin Nordli

Status heiplanen v/ Jonn Jastrey

Naturfaglige utredninger og fragmentering v/ Olav Strand, NINA

Villrein - friluftsliv og ferdsel v/ Vegard Gundersen

”Har fortiden vår en framtid?” Film produsert i 2010

Villreinen som verdiskaper v/ Jo Skorem 

Handlingsprogram v/Olav Talle

Plan- og bygningsloven og konsekvensutredning v/ Jørgen Brun

Naturmangfoldloven v/ Gaute Voigt-Hansen