2011 Nettverk for regional planlegging

Regional planlegging – helhetstenking eller staurbæring?

18.mai

Tema: planutdanning

Tema: regionale planstrategier

19. mai

Tema: mellomstore byer – en viktig brikke i den regionale utviklingen

Tema: kommunal samfunnsplanlegging

Tema: Harstad - en mellomstor by med utkant i sitt nære omland

Utfordringer i regionen – en introduksjon til befaringen:

20. mai

Tema: KU – en nyttig del av planleggingen

Tema: kompetansearbeidsplasser og regional utvikling