2011 Regionale planer for villreinfjella

Utvidet fellesforum

19. september

Planstatus og erfaringer

Innledning om status i planarbeidet v/Bjørn Casper Horgen, Miljøverndepartementet

Erfaringer fra planarbeidet

Felles utfordringer

20. september

Evaluering

Prosjekter med overføringsverdi

Orientering om andre prosjekter med overføringsverdi

Oppfølging av de regionale planene - Utfordringer og muligheter