2012 Nasjonal konferanse for regional planlegging og stedsutvikling

Mandag 4. juni

Regional planlegging og regional utvikling – to sider av samme sak?

Om det å få til regionale planstrategier for regional planlegging

Arbeidsgrupper for regional diskusjon på tvers

Om nasjonal og regional politikk i regionale planstrategier

Tirsdag 5. juni

Regional effekt av mellomstore byer for sine regioner og konkurransen i mellom

Onsdag 6. juni