2012 Nettverk for kommunal planlegging

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

7.mai

Hvordan håndteres plandialogen i fylkene?