2012 Nettverk for kommunal planlegging

7.mai

Hvordan håndteres plandialogen i fylkene?