2012 Nettverk for regional og kommunal planlegging

Henger planleggingen sammen på tvers av faglige og administrative grenser?

Mandag 12. november

Kompetanseheving

Statistikk – en del av kunnskapsgrunnlaget

 

Tirsdag 13. november    

Byregioner i Norge

Er det mulig å få til en samordnet areal- og transportplanlegging?

Diverse nettsider og dokumenter nevnt under foredragene: