2012 Seminar om planforskning og planleggerutdanning

Foredragene i samlet dokument (pdf 5 Mb.)

NIBR rapport 2011:14: Styrking av planforskning og planleggerutdanning i Norge (NIBR)

Planforskning og planleggerutdanning i Norge - Rapport fra et seminar arrangert av Miljøverndepartementet  (NIBR)