2013 Storbynettverk 2. samling

Faglig storbynettverk for regional bolig-, areal- og transportplanlegging.

Orientering fra byregionene

 Fagtema