2013 Storbynettverk 2. samling

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Faglig storbynettverk for regional bolig-, areal- og transportplanlegging.

Orientering fra byregionene

 Fagtema