2013 Nettverk for kommunal planlegging

Mandag 27. mai

Plan- og bygningslovens muligheter og erfaringer med bruk av planverktøyene

Utarbeidelse av kommuneplanens arealdel etter PBL 2008 - erfaringer fra kommunene

Reguleringsplaner, eksempler

 

Tirsdag 28. mai 2013

Innsigelser og medvirkning

Erfaringer med planmedvirkning