2013 Nettverk for regional og kommunal planlegging

Mandag 2. desember

Interkommunalt plansamarbeid

Regionale planer – oppfølging i kommunale planer

To eksempler:

Aperitiff til morgendagens befaring

Tirsdag 3. desember – parallelle sesjoner A og B

Sesjon A

I fokus i departementet nå

Innvandring, sosial integrasjon og deltagelse i samfunnsutviklingen


Sesjon B

Hvordan sikre gode planer med få innsigelser ?

Konsekvensutredninger som kunnskapsgrunnlag

Befaring i Groruddalen med innlagte stopp