2013 Regionale planer for villreinfjella

prosjektledersamling

Hvordan lage handlingsprogram når det er flere fylkeskommuner med? v/Sissel Bakke, Rogaland fylkeskommune

Kommunal oppfølging av regionale planer, ved Eli Samuelsen, Tinn kommune

Norsk villreinsenter sør – virksomheten og utstillingen v/Marianne Singsaas

Europeiske villreinregioner – hva nå? v/Hans Olav Bråtå