2013 Storbynettverk 1. samling

Faglig storbynettverk for regional bolig-, areal- og transportplanlegging.

Utfordringer, behov og aktuelle temaer i regionene (FM og FK)

Aktuelle fagtema