Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging 2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer til digital nettverkssamling for ansatte i fylkeskommuner, fylkesmannsembeter, departementer, direktorater og andre offentlige organer. Påmeldingen er åpnet. Sett av 2. – 3. desember.

Målgruppen for konferansen er først og fremst ansatte som arbeider med planveiledning av kommunene, skriver uttalelser til plansaker eller arbeider med regional planlegging. Andre interesserte er også velkomne til å delta. 

Onsdag 2. desember kl. 09:00–15:30

Torsdag 3. desember kl. 09:00–15:30

Hold deg oppdatert om

  • Oppfølging av bærekraftsmålene
  • Nytt fra KMD
  • Planprosesser og innsigelser
  • Forholdet mellom plan og noen aktuelle sektorregelverk
  • Regional planlegging og utvikling
  • Aktuelle temaer i kommunal arealplanlegging
  • Verktøy for bedre arealplanlegging

Program (pdf)

Påmelding 

Side for streaming, opptak og presentasjoner fra nettverkssamling for regional og kommunal planlegging 2020