2015 Fagseminar om landskap Bodø 4.-5. november 2015

Nordland fylkeskommune og Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerte fagseminar om landskap og den europeiske landskapskonvensjonen i Bodø den 4. og 5. november 2015.

Program (pdf)

Onsdag 4. november

Velkommen – om landskap i Nordland v/Nordland fylkeskommune

Kartlegging av landskap og vurderinger av verdi

Landskapsanalyser

Torsdag 5. november

Til toppen