Landskonferansen i plan- og bygningsrett

Presentasjoner fra landskonferansen i plan- og bygningsrett i Ålesund 6. – 8. september 2017

Program (pdf)

Onsdag 06. september

Torsdag 07.september

Fredag 08.september