2018 Møte om marine grunnkart i kystsonen

Presentasjoner fra møte om marine grunnkart i kystsonen holdt i auditoriet i R5 den 22. februar.

Flyer: Marine data gir et hav av muligheter

Til toppen