Møte om marine grunnkart i kystsonen

Presentasjoner fra møte om marine grunnkart i kystsonen holdt i auditoriet i R5 den 22. februar 2018.

Flyer: Marine data gir et hav av muligheter