Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

2018 Nettverk for regional og kommunal planlegging

4.- 5. desember 2018, Oslo

Velkommen til nettverkssamling med bærekraftmålene

Tirsdag 4. desember

Velkommen og innledning v/statssekretær Lars Jakob Hiim, KMD

Fungerer plan- og bygningsloven etter hensikten?

FNs Bærekraftsmål

Klima og klimatilpasning

Universell utforming

Onsdag 5. desember - parallelle sesjoner


Parallellsesjon 1 KOMMUNAL PLANLEGGING

EVAPLAN med fokus på kommunal planlegging

Kommunal planlegging som strategisk verktøy for utvikling – resultater fra EVA-Plan v/Nils Aarsæther, Norut Flytskjema strategiske faser

Revisjon av statlige planretningslinjer for strandsonen v/Øyvind Kikut, KMD

Fortetting og transformasjon

Nytt om ulike plantema

Parallellsesjon 2 REGIONAL PLANLEGGING OG KOMPETANSE

EVA-Plan spesifikt for den regionale planleggingen

Planlegging på tvers av sektorer – Hvorfor og hvordan?

BATP planlegging – i bygd og by

Parallellsesjon 3 UNIVERSELL UTFORMING/ SOSIAL BÆREKRAFT

Til toppen