Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

2016 Nettverk for regional og kommunal planlegging

6.- 7. desember i Oslo

Program (pdf)

Tirsdag 6. desember

Velkommen og innledning, ved statssekretær i KMD Per-Willy Amundsen

Kommune- og regionreformen – hva betyr dette for kommunal- og regional planlegging?

Statlig arealplanlegging – medvirkning fra kommuner og fylkeskommuner

Sammenhengen mellom samfunnsplanlegging, arealplanlegging og økonomiplanlegging

Plan- og bygningsloven i endring

Onsdag 7. desember - parallelle sesjoner A, B og C

A - regionale planspørsmål

Fylkene blir færre og større

og

Utvikling av den regionale planleggingen

Kommuner i stagnasjon og nedgang – hvordan arbeides det for å opprettholde attraktivitet og livskvalitet?

B  - kommunal planlegging

Planlegging i fjell og utmark

Veiledning fra statlige etater

Nytt fra planavdelingen

C Universell utforming og medvirkning

Erfaringsseminar for regional veiledning i universell utforming og medvirkning 2016

Gjennomførte regionale opplegg, rep. for respektive fylkesmenn/fylkeskommuner

Universell utforming og medvirkning lokalt og regionalt

Til toppen