2015 Nettverk for regional og kommunal planlegging

8.- 9.desember 2015 Oslo

Tirsdag 8. desember

Velkommen og innledning v/Jarle Jensen, KMD

Melding om bærekraftige byer og sterke distrikter

Nasjonale forventninger - hvordan legges de til grunn for planlegging i fylkeskommuner og kommuner? Nasjonale forventninger

Regionalt nivå som samfunnsutvikler v/Hege Hofstad og Gro Sandkjær Hanssen, NIBR Rapporten

IKT-satsing på mer effektive planprosesser

NOU om overvann – presentasjon av utvalgets innstilling v/Helge Skaaraas, Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co NOU 2015:16 Overvann

Nytt om temadata

Onsdag 9. desember

Sesjon A – Nettverk for regional planlegging

Hva skjer på regionalt nivå i Norden? Regionale reformer og regional planlegging v/seniorforsker Lukas Smas, Nordregio

Byregionprogrammet – erfaringer fra samfunnsanalysene v/prosjektleder Kristin Lind, KMD

Hva er regional planstrategi og hvordan brukes den?

Folkehelse i regionalt perspektiv

Sesjon B – Nettverk for kommunal planlegging

Forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven og hovedtrekk i hørings-uttalelsene v/Magnar Danielsen, KMD Høringsuttalelser endring pbl

Nytt fra Klima- og miljødepartementet, v/Bjørn Bugge og Miljødirektoratet, v/Herdis Laupsa

Utredninger og konsekvensutredninger knyttet til kommunal arealplanlegging

Diskusjon i grupper

Nytt fra kommunal- og arealseksjonen v/Bjørn Casper Horgen, KMD

Til toppen