2014 Nettverk for regional og kommunal planlegging

Hotel Bristol, Oslo 1.- 2. desember 2014

Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerte nettverkssamling for regional- og kommunal planlegging i Oslo 1.- 2. desember 2014. Foredragene er nå publisert.

Alle vedlegg er på pdf format.

Program

1. desember 2014

Velkommen v/Per-Willy Amundsen Statssekretær, KMD

Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging                                                  

Regionale areal- og transportplaner i byområder som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler. Analyser av to byområder

Hvordan følges ATP arbeidet opp på regionalt og lokalt nivå?

Evaluering av plan- og bygningsloven

Medvirkning og politisk involvering   1. desember

Hvordan håndtere klima og klimatilpasning i arealplanleggingen?

Framtidig kommunestruktur

www.kommunereform.no

Nytt innen kommunal planlegging

Avslutning

"Spørsmålet er - har vi klima for medvirkning til helhetlig bolig-, areal og transportplanlegging med liten restrisiko i funksjonelle samfunnsutviklingsområder. Med andre ord - har vi klima for forenkling, fornying og forbedring?"
Bjørn Casper Horgen

Neste samling til våren blir delt mellom de to nettverkene og samling neste høst blir felles.

Berit Karin Rystad fra Fjell kommune intervjuer Asle Moltumyr fra Helsedirektoratet om medvirkning i planleggingen.
Berit Karin Rystad fra Fjell kommune intervjuer Asle Moltumyr fra Helsedirektoratet om medvirkning i planleggingen. (Foto: Jan Hausken)


 

Til toppen