2015 Nettverkssamling for kommunal planlegging på Gardermoen

20. mai 2015

Planavdelingen har avholdt nettverkssamling for kommunal planlegging på Gardermoen 20. mai 2015. Foredragene er tilgjengelige på pdf format.

Program

Velkommen og nytt fra Planavdelingen v/avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen, Planavdelingen, KMD

Revisjon av kart- og planforskriften og reguleringsplanveilederen. Plankart i 3D, v/seniorrådgiver Hilde Johansen Bakken, Planavdelingen, KMD

Utarbeidelse av arealplaner i sjø – praksis, anbefalinger og behov for videre oppfølging v/Aslaug Aalen, Norconsult

LNFR-formålet og næringsutvikling v/Sissel Mjølsnes, Asplan Viak AS

Erfaringer med overordnet kommunal planlegging av strandsonen etter plan- og bygningsloven og de statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen. v/Knut Bjørn Stokke, Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU)

 

Hva skjer etter at innsigelse er fremmet?

Erfaringer fra hvordan prosessene følges opp

Til toppen