2017 Nettverkssamling for regional planlegging i Bodø

Planavdelingen har holdt nettverkssamling for regional planlegging i Bodø 12.-14. juni. Foredragene er tilgjengelige på pdf format.

Program

12. juni

Hva skjer på planleggingsfronten i Bodø og i Nordland

v/ Ida Maria Pinnerød, Ordfører i Bodø

Universell utforming på dagsordenen

Regionreform

13. juni

Kulturarv og natur som ressurs for regional utvikling og planlegging

Nye verktøy i verktøykassa

By- og stedsutvikling

14. juni

Til toppen